BDH begeleidt internationale kennisdeling

Begin 2019 is BDH begonnen als Operating Agent voor een internationaal samenwerkingsproject onder de vlag van de International Energy Agency (IEA). Door twee IEA-werkgroepen is een project gestart om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van combinaties van warmtepompen en opslagsystemen. Deze samenwerking, in IEA-jargon ‘Annex’ genoemd, wordt begeleid door BDH.

In de eerste helft van 2019 zijn de projectdoelen van de ‘Annex 55’ nader geformuleerd en zijn verschillende landen toegetreden tot de projectgroep. Inmiddels staat de teller op 13 deelnemende landen: naast enkele EU-leden zijn de Verenigde Staten, Canada, China en Turkije van de partij. Deze landen voeren zelfstandig projecten uit die gericht zijn op het verbeteren van gecombineerde warmtepomp- en opslagsystemen. Bijvoorbeeld op het gebied van aansturing, efficiency, gebouwintegratie of kostenreductie.

Praktijktesten

Regelmatig wordt overleg gevoerd tijdens tweedaagse projectmeetings op locatie bij één van de deelnemende onderzoeksinstituten. Zo wordt efficiënt de laatste kennis uitgewisseld op het gebied van optimale integratie van warmtepompen met opslagsystemen. Naar verwachting worden in de loop van 2021 verschillende praktijktesten uitgevoerd waarbij nieuwe ideeën en oplossingen in woningen geplaatst worden.

Derde Annex BDH

Dit project is alweer de derde Annex die BDH voor de IEA-werkgroepen uitvoert. We versterken hiermee ons internationale netwerk en verzamelen waardevolle en actuele kennis, die ook in Nederland goed van pas komt! Kijk voor meer informatie op de website https://heatpumpingtechnologies.org/annex55/