Basiscursus energietransitie warmte in de woningbouw - ngo's

Basiscursus energietransitie warmte in de woningbouw – ngo’s

Resultaat
Na afloop van deze online cursus heeft u inzicht in de achtergrond van het proces van verduurzaming van de warmtevoorziening in de woningbouw op wijk- en buurtniveau en individuele woningen. Daarnaast weet u meer over de verschillende aardgasloze opties.

Doelgroep
Medewerkers van ngo’s die te maken hebben met de energietransitie in de woningbouw en die meer willen weten over de ontwikkelingen op dit gebied, maar geen behoefte hebben aan technische verdieping.

Inhoud
De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Internationale afspraken/Klimaatakkoord Parijs
 • Nationaal Energieakkoord
 • Regionale Energie Strategie (RES)
 • Transitievisie Warmte (TVW)
 • Besparingsmogelijkheden, beperking van de warmtevraag en lokale opwekking duurzame warmte
 • Opties voor toepassing van regionale energiebronnen waaronder geo- en aquathermie (inclusief consequenties voor de energie-infrastructuur)
 • Mogelijkheden en beperkingen van de huidige en toekomstige energie-infrastructuur
 • Samenwerking tussen gemeente, netbeheerder, waterschap (RWZI), waterleidingbedrijf en bedrijven in verband met toepassing van restwarmte, aquathermie en warmtenetten
 • Individuele en collectieve opties met warmtepompen
 • Mogelijkheden om piekbelasting en/of seizoentekorten te voorkomen door korte- en lange termijn energieopslag of toepassing van smart grids
 • Innovaties in verduurzaming woningbouw

Opbouw en duur cursus

Opbouw en duur cursus
De cursus bestaat uit 2 online sessie van twee uur vanuit de BDH Kennisstudio. Dit betekent niet zomaar een online training, de sessies benaderen zoveel mogelijk de dynamiek van een fysieke cursus. Met een cursusleider die voor een digitaal bord de presentatie geeft, die tegelijk alle deelnemers groot in beeld heeft én een co-host die de chat in de gaten houdt.

De sessie is als volgt opgebouwd: 50 minuten presentatie cursusmateriaal, inclusief ruimte voor vragen. Daarna 20 minuten pauze (en waar nodig meer tijd voor vragen) en aansluitend 50 minuten presentatie cursusmateriaal.

IT infrastructuur
De module is te volgen op een PC, laptop of tablet, ongeacht besturingssysteem. Je neemt vanuit jouw locatie deel met behulp van een videoconferentie platform, bijvoorbeeld Zoom. De interactieve onderdelen tussen cursusleider en deelnemers worden mogelijk gemaakt door een combinatie van de software in het smartboard van de Kennisstudio en een internetbrowser bij de deelnemer.

Groepsgrootte
Om online de interactiviteit te behouden, bestaat de groep uit zes tot tien deelnemers.

Kosten
Kosten voor deelname zijn € 550,- p.p., exclusief btw. Voor organisaties die niet btw-plichtig zijn, hebben wij de mogelijkheid zonder btw te factureren.

Cursusleider
Cursusleider is Theo Elfrink, inmiddels meer dan 25 jaar energiespecialist met werkervaring bij gemeenten, rijksoverheid, adviesbureaus en ngo (Vereniging Eigen Huis). Theo is zowel beleidsmatig als technisch onderlegd. Hij kent de eigenschappen van energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken in de gebouwde omgeving vanuit zowel de theorie als de praktijk.

Interesse?
Meld u hier aan en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.