BDH ondersteunt manifest: in 2021 afscheid van traditionele cv-ketel

BDH is een van de ondertekenaars van het manifest dat pleit voor verduurzaming van warmtevoorziening in woningen en gebouwen. Als het aan de opstellers ervan ligt kunnen huiseigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel alleen nog vervangen door een hybride of all-electric warmtepomp of een ander duurzaam systeem. Het manifest is woensdag 28 maart aangeboden aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Klimaatverdrag

In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 gasgestookte cv-ketels aan vervanging toe. Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te verlagen, moet ons gasverbruik voor 2030 fors omlaag. Dat betekent hogere rendementseisen voor nieuwe verwarmingsinstallaties. Aan die eisen kan de traditionele cv-ketel niet voldoen. Daarom is het manifest opgesteld; vanaf 2021 mogen er alleen nog maar duurzame alternatieven worden geplaatst.

Randvoorwaarden

In het manifest zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen, waarvoor de ondertekenaars Рo.a. energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche Рzich gaan inzetten. Zoals het verbeteren van de (hybride) warmtepomp als het gaat om kosten, het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Installateurs worden opgeleid om deze systemen te installeren. Bovendien moet er een laagdrempelige ­ financieringsregeling beschikbaar komen voor consumenten om de benodigde investering in een alternatief voor de mono-cv-ketel te kunnen ­financieren, bijvoorbeeld huur via energie- en/of installatiebedrijven.

Warmtepompverkenner

BDH levert een bijdrage aan de realisatie door het aanbieden van de warmtepompverkenner. Deze online informatietool biedt de eindklant en de installateur hulp bij de keuze tussen verschillende warmtepompen. Daarnaast biedt BDH met warmtepompplein.nl onafhankelijke informatie over warmtepompen aan consumenten.

Organisaties

Het manifest is een initiatief van Berenschot. Naast BDH hebben DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting Stek, Uneto-VNI en VFK het document ondertekend. Download hier het originele persbericht van Berenschot.