Bijeenkomsten 'Wijkgerichte aanpak verduurzaming woningbouw voor gemeenten'

We staan aan de vooravond van een grote verbouwing. De transformatie van onze 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, in goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame energie verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.” Hiermee begint de paragraaf ‘Gebouwde omgeving’ in het ontwerp voor het Klimaatakkoord, gepresenteerd op 21 december 2018.

Het Klimaatakkoord zal om de beschreven doelstelling te bereiken aansturen op een wijkgerichte benadering, waarbij gemeenten een cruciale rol spelen. Wil de gemeente deze taak kunnen vervullen, dan is kennis nodig over de technische verduurzamingsmogelijkheden, rollen van de verschillende stakeholders en inrichting van het proces. In maart en april organiseert BDH een aantal bijeenkomsten om dieper op voorgaande punten in te gaan.

Programma

 • Introductie ‘Voorstel klimaatakkoord’ en ontwikkelingen verduurzaming in de woningbouw
 • Duurzame warmtetechnieken
  • Focus op (hybride) warmtepompen en LT-warmtenetten
  • Keuzehulp warmtetechnieken
 • Praktijkvoorbeelden duurzame/toekomstgerichte wijken
 • Een wijkgerichte aanpak inrichten
  • Hoe een wijk aan te pakken? Hoe richt ik het proces in?
  • Ondersteuning met de GemeenteTool en Warmtepompverkenner

Aanmelden

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor medewerkers van gemeenten en provincies en deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. We gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van de bijeenkomsten.

Op dit moment staan de volgende bijeenkomsten gepland:

 • Donderdagmiddag 21 maart 13.30 – 16.30 uur in Groningen (exacte locatie n.t.b.)
 • Donderdagmiddag 11 april 13.30 – 16.30 uur in Utrecht (exacte locatie n.t.b.)

Meer informatie?

Voor meer informatie over de bijeenkomsten, neem contact op met Elvera van ‘t Klooster (klooster@bdho.nl).