Cursus huurderscommunicatie

Huurderscommunicatie

Verduurzaming van de woningen wordt alleen een succes als huurders betrokken worden bij dit proces en goed geïnformeerd worden. In deze module voor woningcorporaties verwerf je kennis en inzicht op wellicht het belangrijkste onderdeel van de energietransitie: communicatie naar de huurders.

Inhoud

Sessie 1

  • Algemeen: hoe (en wanneer) breng je als woningcorporatie de uitvoeringsplannen voor verduurzaming concreet, helder en als een samenhangend plan over naar de huurders?
  • Hoe creëer je gezamenlijk draagvlak of gebruik je reeds voorhanden draagvlak voor de verduurzaming van de woningvoorraad? Wat als bewoners niet bereid zijn mee te werken?

Sessie 2

  • Waar moet de inhoud van een boodschap aan voldoen? Wat vertel je bijvoorbeeld over het proces, de kosten, en wat de huurder zelf moet regelen?
  • Welke kanalen gebruik je voor huurderscommunicatie? Wat deel je in bijeenkomsten en wat juist via brief of via social media?

Sessie 3

  • Bespreken praktijkvoorbeelden
  • Inbreng eigen cases

Resultaat

Na afloop van de cursus weet je op welke manieren je bewoners het beste kunt benaderen als het gaat om verduurzaming van hun woning. Hoe betrek je ze bij dit proces en welke kanalen kun je het beste inzetten?

Doelgroep

Medewerkers van woningcorporaties die betrokken zijn bij de communicatie over de verduurzaming van de woningvoorraad, bijvoorbeeld beleids- en communicatiemedewerkers.

Duur

De cursus bestaat uit 3 online sessies van twee uur per keer (totaal 6 uur).

Werkwijze

De cursus bestaat uit 3 online sessies van twee uur per keer (totaal 6 uur) vanuit de BDH Kennisstudio. Dit is niet zomaar een online training, de sessies benaderen zoveel mogelijk de dynamiek van een fysieke cursus. Met een cursusleider die voor een digitaal bord de presentatie geeft, die tegelijk alle deelnemers groot in beeld heeft én een co-host die onder andere de chat in de gaten houdt.

Een sessie is als volgt opgebouwd: 50 minuten presentatie cursusmateriaal, inclusief ruimte voor vragen. Daarna 20 minuten pauze (en waar nodig meer tijd voor vragen) en aansluitend 50 minuten presentatie cursusmateriaal. Eigen studietijd voor het lezen van aangeleverde artikelen en literatuur bedraagt maximaal ca. 4 uur.

Kosten

Kosten voor de module bedragen € 750,- p.p., vrij van btw.

Data

De training is te volgen op de donderdagen 4, 11 en 25 maart 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. Mocht je een van de dagen verhinderd zijn, dan kun je de cursus altijd online terugkijken.

IT infrastructuur

De modules zijn te volgen op een PC, laptop of tablet, ongeacht besturingssysteem. Je neemt vanuit jouw locatie deel met behulp van een videoconferentie platform, bijvoorbeeld Zoom. De interactieve onderdelen tussen cursusleider en deelnemers worden mogelijk gemaakt door een combinatie van de software in het smartboard van de Kennisstudio en een internetbrowser bij de deelnemer.

Groepsgrootte

Om online de interactiviteit te behouden, bestaat de groep uit zes tot tien deelnemers.

Terugkijken cursus

De sessies worden opgenomen en exclusief voor deelnemers beschikbaar gesteld via YouTube. Deelnemers kunnen de module tot 12 maanden na het volgen ervan online terugkijken.

Certificaat

Per module ontvangen de deelnemers – op voorwaarde dat alle sessies in een module zijn gevolgd – een basiscertificaat op naam.

Aanmelden

Ga naar het inschrijfformulier om je aan te melden. Heb je nog vragen? Neem contact op met Theo Elfrink, elfrink@bdho.nl