Cursus verdieping technieken energietransitie warmte

Cursus verdieping technieken voor de energietransitie warmte – ngo’s

Resultaat
Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de kenmerken van de verschillende technische mogelijkheden om woningen te verduurzamen. Op basis van verschillende kentallen kunt u globale berekeningen maken voor het vergelijken van duurzame warmteopties. Zo kunt u een inschatting maken voor welk soort woningen of in welke buurten bepaalde warmteopties het meest geschikt zijn.

Doelgroep
De cursus is opgezet voor medewerkers van ngo’s die zich een beeld willen vormen van de huidige en toekomstige technische opties voor isolatie, ventilatie en duurzame warmte in de woningbouw. De nadruk ligt op de individuele en collectieve warmteopties, met name inzetbaar als duurzaam alternatief voor aardgas in bestaande woningen. Deelnemers hebben affiniteit met techniek en bezitten een zekere technische basiskennis.

Wat leert u in deze cursus?

 • Welke besparingstechnieken voor woningen op het gebied van isolatie en ventilatie zijn op dit moment beschikbaar; welke komen er aan?
 • Welke maatregelen kunnen zonder spijt genomen worden?
 • Welke duurzame warmtetechnieken zijn nu of op korte termijn beschikbaar, zowel op regionaal, lokaal (collectief) als individueel niveau?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende technieken?
 • Wat is de impact van verschillende technieken op de totale kosten tijdens de exploitatiefase?
 • Hoe verhouden zich de kosten voor woningeigenaren of huurders?
 • Hoe ontwikkelen de kosten voor de gemeente zich?
 • Wat betekent verduurzamen voor de capaciteit en kosten van elektriciteits-, gas- of warmtenet?
 • Welke technieken zijn het best inzetbaar in welke (woon)situatie?
 • Welke mogelijkheden bieden de diverse technieken om een betrouwbare en duurzame energievoorziening te realiseren?
 • Snel inzicht krijgen in de kansen van nieuwe innovaties

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Van nationaal Energieakkoord naar uitvoeringsplannen op wijk- en buurtniveau; een korte inleiding
 • Energiegebruik in de woningbouw; warmtevraag en afgiftesystemen
 • Besparingsmogelijkheden, beperking van de warmtevraag door isolatie en efficiënte ventilatie
 • Toepasbaarheid van duurzame opties in de bestaande woningvoorraad
 • Individuele duurzame warmtetechnieken
 • Collectieve duurzame warmtetechnieken
 • Potentie beschikbare lokale warmtebronnen zoals aquathermie en restwarmte van bedrijven
 • Opties voor toepassing regionale energiebronnen waaronder geothermie en grootschalige restwarmte
 • Mogelijkheden en beperkingen van de huidige en toekomstige energie-infrastructuur
 • Mogelijkheden voor energieopslag (individueel of collectief); verlagen piekbelasting en/of seizoensopslag in combinatie met smart grid oplossingen (inclusief elektrisch vervoer)
 • Zichtbare trends en innovaties in verduurzaming woningbouw
 • Vergelijking duurzame warmteopties vanuit perspectief eigenaar/bewoners, huurders en verhuurders, netbeheerder en gemeente, met aandachtsgebieden kosten, financiering en wooncomfort (ruimte en geluid)
 • Randvoorwaarden toepassing all-electric warmtepomp; warmte- en tapwatervraag van woning, optimalisering van afgiftesysteem, keuze en dimensionering van warmtepomp, voorkomen van geluidsoverlast, randvoorwaarden voor aansluiting etc.
 • Doorrekenen praktijkcases; globale berekening van investeringen en exploitatiekosten gedurende technische levensduur (TCO) van verschillende projecten om gevoel bij de financiële consequenties van diverse opties te krijgen
 • Uitwisseling praktijkervaringen: hoe realiseren we resultaten, wat zijn aandachtspunten, welke drempels dienen geslecht te worden? Het gaat hierbij over belemmeringen en oplossingen op het gebied van techniek, maar ook over draagvlak en communicatie tussen en samenwerking met verschillende betrokken partijen

Werkwijze
Deze training van 2 dagen wordt klassikaal gegeven in groepen van 8 tot 12 personen, om het interactieve karakter te versterken. 

Tijdsbeslag
2 dagen van 09.00 -17.00, in een doorlooptijd van ca. 2 weken.

Cursusleider
De cursus wordt gegeven door Theo Elfrink, hij is inmiddels meer dan 25 jaar energiespecialist met werkervaring bij gemeenten, rijksoverheid, adviesbureaus en ngo (Vereniging Eigen Huis). Theo is zowel beleidsmatig als technisch onderlegd. Hij kent de eigenschappen van energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken in de gebouwde omgeving vanuit de theorie én de praktijk. Ook Paul Friedel en/of Peter Wagener van BDH leveren een bijdrage aan deze cursus.

Kosten
Kosten voor deelname zijn € 1.465,- p.p., exclusief btw. In de kosten zijn locatie en catering niet meegenomen. De verwachte kosten hiervoor zijn € 195,- per deelnemer. Als locatie en/of catering bij/door deelnemers kan worden geregeld, zijn deze kosten lager. 

Voor organisaties die niet btw-plichtig zijn, hebben wij de mogelijkheid zonder btw te factureren.

Aanmelden
Heeft u interesse in deze cursus? Meld u hier aan en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden/data te bespreken.