Cursus verduurzaming woningbouw in de gemeente voor leveranciers

Cursus verduurzaming in de gemeente voor leveranciers

Nederlandse gemeenten krijgen in toenemende mate een belangrijke rol in de energietransitie. Zo zijn ze betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES) en moeten ze een Transitievisie Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplan (WUP) opstellen waarin wordt vastgelegd hoe ze denken de warmtevraag van de woningvoorraad in de gemeente te verduurzamen. Wat betekenen die plannen voor leveranciers van onder andere warmtepompen, afgiftesystemen, regelingen en isolatie in de toekomst voor hun bedrijven? Deze online cursus, die start op donderdag 7 oktober, ondersteunt hen bij verkrijgen van inzicht: hoe gaan deze plannen de markt qua groei, segmentatie, technologiekeuze etc. beïnvloeden?

Programma

Inleiding: schets van de bestaande woningbouw

• Verduurzaming, hoe, waarom, waarmee, wanneer, waarbij?
Klimaatakkoord en de implicaties. Aardgasloos maken > 1,5 mio woningen van het aardgas af in 2030 (aardgasloos is niet gasloos)
• Energiegebruik in Nederland
Totaaloverzicht – daarna focus > gebouwde omgeving, woningbouw
• Energie in de woningbouw
Opbouw energievraag in de woningbouw (elektriciteit en aardgas). Huishoudelijk elektriciteitsgebruik, energiegebruik voor ruimteverwarming, koken en warm tapwater. Energiegebruik per woningsegment (type woning/bouwjaar). Huur/koopsector. Energielabels bestaande woningvoorraad. Effect en potentieel van isolatie. BENG en energielabel. Landelijk beleid en trends.

Regionale Energie Strategie (RES)
• Wat is de inhoud en functie van de RES?
• Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de keuzes?
• Verder gaan we in op onderwerpen als: Wat betekent de RES voor mijn organisatie? Welke rol kun je als leverancier hierin spelen?

Transitievisie Warmte (TVW)
• Wat is de inhoud en functie van de TVW?
• Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de keuzes t.a.v. duurzame warmte?
• Welke opties zien de gemeenten momenteel als kansrijk?
• Wat betekent de TVW voor mijn organisatie?
• Welke rol kun je als leverancier hierin spelen?
• Welke stappen kan ik zetten om betrokken te worden bij de plannen?

Wijkuitvoeringsplan (WUP)
• Wat is de inhoud en functie van het WUP?
• Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de keuzes?
• Wat betekent dit voor mijn organisatie? Welke rol kun je als leverancier hierin spelen?
• Welke stappen kan ik zetten om betrokken te worden bij de plannen?
• De rollen van woningcorporaties, bewonersverenigingen, energiecoöperaties, individuele bewonersinitiatieven

Doelgroep

Medewerkers van fabrikanten en leveranciers van verduurzamingsproducten, zoals warmtepompen, regelingen, afgiftesystemen, isolatie etc. actief in product management, verkoop (buitendienst), marketing, service en techniek.

Uitvoering

De online cursus wordt gegeven vanuit de BDH Kennisstudio. Deze sessies benaderen zoveel mogelijk de dynamiek van een fysieke cursus. Met een cursusleider die voor een digitaal bord de presentatie geeft, die tegelijk alle deelnemers groot in beeld heeft. 
Minimaal aantal deelnemers aan de cursus is 15. De sessies worden opgenomen en exclusief voor deelnemers beschikbaar gesteld via YouTube. Zo kun je de module tot 12 maanden na het volgen ervan online terugkijken. Op verzoek kan deze cursus ook als in-company cursus worden aangeboden en uitgevoerd.

Data

De cursus wordt in 3 blokken van 2 uur (inclusief pauze), dus totaal 6 uur lestijd, online gegeven. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk interactief karakter van de sessies. De cursus wordt om de week, in een doorlooptijd van 6 weken, uitgevoerd. Data: donderdag 7, 21 oktober en 4 november 2021 van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten

Per deelnemer bedragen de kosten € 675,- excl. btw, inclusief digitale reader en links naar relevante websites. Facturatie en 100% betaling vooraf, daarna wordt tijdig voor de start van de cursus de videolink met de deelnemers gedeeld.

Deliverables

Na deze cursus beschik je over inzicht van de functie van de RES, TVW en WUP. Ook ben je in staat analyses te maken uit publicaties op dit gebied die je kunt gebruiken in strategie- en planvorming binnen het bedrijf of afdeling.

Aanmelden en meer info

Klik hier om je aan te melden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Wagener: via 0651 335 966 of wagener@bdho.nl.