Cursus "Warmte in woningbouw"

Praktische cursus warmte in de gebouwde omgeving. BDH beschikt over brede kennis van warmte in de gebouwde omgeving. Tijdens deze cursus nemen wij u hierin mee! Wij bieden onze cursus opzet inzichten vanuit een integrale benadering, waarbij de praktijk van alledag van de opdrachtgever centraal staat. Zo hebben we in 2016 voor de ‘bevingsgemeenten’ in Groningen een cursus ontwikkeld. De inhoud van deze cursus is erop gericht om gemeenten voldoende basiskennis te bieden, zodat deze zo effectief mogelijk beleid kunnen voeren ten aanzien van energiebesparing en verduurzaming van de woningbouw.