Gemeente Ameland - Uitrol hybride warmtepompen

Gemeente Ameland - Uitrol hybride warmtepompen

BDH ondersteunt de Gemeente Ameland bij de uitrol van hybride warmtepompen voor zowel het lokale woonbedrijf  als voor particulieren. De uitrol draagt bij aan de verduurzaming van de woningbouw op het eiland en aan het project Duurzaam Ameland. We zorgen daarbij dat het proces tussen installateur en leverancier goed verloopt en het woonbedrijf een bewuste keuze kan maken voor een warmtepompleverancier. Het resultaat is het plaatsen van hybride warmtepompen op grote schaal met een zo klein mogelijke faalkans. BDH fungeert ook als second opinion en klankbord. Eind 2017 zijn er circa 100 hybride warmtepompen geplaatst op Ameland, dit komt neer op bijna 10% van de woningen op het eiland.

In dit project wordt samengewerkt met verschillende partijen, waaronder:

  • Woonbedrijf Ameland
  • GasTerra
  • Lokale installatiebedrijven
  • Amelander Energie Coöperatie

Project in het nieuws: