GemeenteTool

In 3 stappen een duurzaam energieconcept woonwijk

In 2050 willen we in de woningbouw CO2-neutraal zijn en van het aardgas af zijn. Het kiezen van een nieuw duurzaam energieconcept is echter voor met name de bestaande woningbouw niet eenvoudig. Er zijn vele alternatieven beschikbaar, maar welke technieken passen het best, wat zijn de kosten voor de samenleving en waar moet rekening mee worden gehouden. Om hier snel inzicht in te geven is de GemeenteTool ontwikkeld.

De GemeenteTool kan worden gebruikt door gemeenten en woningcorporaties die in het beginstadium staan bij het verduurzamingsvraagstuk van de woningbouw binnen hun gemeentegrenzen en/of woningbestand. Het helpt de discussies over verduurzaming te objectiveren en te structureren. Met de GemeenteTool krijgt u in een aantal stappen op hoofdlijnen inzicht in de mogelijkheden en effecten van de belangrijkste alternatieven voor aardgas. De GemeenteTool is bedoeld om een snelle inschatting van de opties te geven. Het werkt zo:

  1. Voer een woonwijk in
    Vul het type, aantal en bouwperiode van de woningen in de wijk in.
  1. Maak scenario’s
    Geef voor twee scenario’s, bijvoorbeeld het huidige en toekomstige scenario, aan of de isolatie van de woningen wordt verbeterd, welke installaties worden toegepast of veel elektrisch vervoer in de wijk wordt verwacht.
  1. Bekijk resultaten
    De GemeenteTool laat de belangrijkste resultaten en effecten zien voor de twee gekozen scenario’s op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot, kosten en netwerkbelasting.

De GemeenteTool is te vinden op: gemeentetool.scenariotool.nl.