Nieuwe inspiratiesessie hybride warmtepompen voor en door corporaties

Hybride warmtepomp CV ketel combinatie
Cv-ketel (links) in combinatie met een warmtepomp (rechts) maakt een hybride warmtepomp.

Hoe kan de hybride warmtepomp bijdragen aan de verduurzaming van uw woningvoorraad? Ontdek het tijdens de inspiratiedag voor en door woningcorporaties op donderdag 6 september bij UWOON in Harderwijk.

U wordt tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de mogelijkheden van de hybride warmtepomp en het belang ervan voor een CO2-neutraal corporatiebestand. Ook vertellen woningcorporaties die al aan de slag zijn gegaan met hybride warmtepompen over hun ervaringen. Hoe hebben zij het aangepakt en waar zijn ze tegenaan gelopen? Na afloop van de (gratis) sessie, georganiseerd door BDH in samenwerking met de Corporatie Academie, weet u welke stappen u kunt zetten om de woningvoorraad te verduurzamen. De bijeenkomst vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur.

Hybride warmtepompen

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt ver weg, maar om dit te bereiken moet nu al actie worden ondernomen. Een interessante mogelijkheid is een hybride warmtepomp. Deze combineert een kleine warmtepomp met een HR-ketel en levert duurzame warmte. Netbeheerders en de overheid staan zeer positief tegenover deze toepassing, die als kickstarter voor verduurzaming direct besparing oplevert in bestaande woningen. Inmiddels lopen er in de corporatiesector diverse projecten met hybride warmtepompen. Wist u trouwens dat volgens het SER Energieakkoord dit jaar al 15.000 corporatiewoningen moeten worden voorzien van een hybride warmtepomp?

Een greep uit de bevindingen van woningcorporaties: “Met hybride warmtepompen profiteren onze huurders van lagere energielasten,” Peter Godlieb, Wierden & Borgen. “Wij testen hybride warmtepompen als mogelijke optie voor reguliere vervanging van ketels,” Martin de Jongh, Eigen Haard. En: “Wij monitoren 40 hybride systemen om te leren welke keuzes we moeten maken,” Michael Ector, Woonbedrijf.


Programma

  • Opening: belang van verduurzaming bij woningcorporaties
  • Introductie warmtepompen
  • Ervaringen met hybride warmtepompen in huurwoningen door 2 (of meer) regionale woningcorporaties
  • Toelichting op Handreiking hybride warmtepompen voor corporaties

De sessies worden mede mogelijk gemaakt door Gasunie Transport Services, dit bedrijf wil de corporatiesector verder helpen met verduurzamen.


Aanmelden

De bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.


Achtergrond hybride warmtepompen

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt nog ver weg, maar om dit te bereiken moet juist nu al actie worden ondernomen. Verschillende rapporten belichten de mogelijkheden om in 2050 tot volledige duurzaamheid te komen. In de tussenliggende periode wordt echter zeker nog tweemaal de warmte-installatie van iedere corporatiewoning vervangen. Op projectmatig niveau kunnen woningen worden gerenoveerd naar BENG of zelfs beter, daarnaast is het noodzakelijk om voor bestaande woningen in het reguliere onderhoud al zo veel mogelijk duurzame oplossingen te realiseren.

Een interessante mogelijkheid is een hybride warmtepomp. Deze combineert een kleine warmtepomp met een HR-ketel. Dit hybride systeem levert zodoende duurzame warmte, met de optie terug te vallen op de ketel voor extreme koude of warm tapwater. Op deze manier kan in bestaande woningen direct een deel van de warmtevraag duurzaam worden ingevuld. Hiervoor zijn in principe geen bouwkundige maatregelen noodzakelijk. Zo kan in de breedte ervaring worden opgedaan met de toepassing van warmtepompen. In de loop van de komende jaren kan dan verder worden ontwikkeld in de richting van all-electric warmtepompen of de toepassing van een hybride systeem met groen gas.

Netbeheerders en de overheid staan zeer positief tegenover deze toepassing, die als kickstarter voor verduurzaming direct besparing oplevert in bestaande woningen.

Voorsorteren op de toekomst is nu nodig en hybride warmtepompen bieden daarvoor een interessante mogelijkheid. Inmiddels lopen er de nodige projecten met hybride warmtepompen, zowel in particuliere woningen als in de corporatiesector. Vanuit deze ervaring kan nu de sprong gemaakt worden naar een bredere toepassing van deze optie binnen de sector.

Wilt u meer te weten komen over de kansen, randvoorwaarden, risico’s en financiële en praktische zaken die bij de toepassing van hybride warmtepompen komen kijken. Kom dan naar één van de gratis regionale inspiratiessessies en hoor de ervaringen van collega corporaties. Met deze informatie kunt u uw toekomstige plannen voor een CO2-neutraal woningbestand in 2050 beter vormgeven.

Bekijk ook onderstaande video van Paul Friedel (BDH) voor een introductie over de hybride warmtepomp

Meer informatie?

Voor meer informatie over de bijeenkomsten, neem contact op met Martin Horstink of Paul Friedel (info@bdho.nl).