Kernactiviteiten

Kernactiviteiten


Duurzaamheid voor iedereen toegankelijk maken: dat is ons doel. Met BDH schakelt u een onafhankelijke, vertrouwelijke en deskundige externe partij in, die meedenkt over verbetering van processen, de te voeren strategie en andere vraagstukken, zoals de Transitievisie Warmte voor gemeenten.

Kennis


BDH beschikt over brede en diepgaande kennis op het gebied van de warmte voorziening en systeemintegratie in de woningbouw.

Proces


Wij zijn strategie- en procesconsultants en helpen u uw organisatie te verbeteren.

Mensen


Het succes van verduurzamen van de woningbouw valt of staat met mensen. Wij verbinden en communiceren.

Benieuwd naar onze werkwijze? Ontdek hier de mogelijkheden!

De aandacht voor duurzaamheid in de woningbouw is niet meer weg te denken. Nederland is in de ban van het klimaatakkoord van Parijs dat in 2016 ondertekend werd en alle partijen maken zich klaar voor actie. Voor warmtevoorziening in de woningbouw wordt op dit moment voor meer dan de helft gebruik gemaakt van de fossiele energiebron aardgas. Daarmee is dit een van de sectoren waar een flinke slag gemaakt kan worden om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken. BDH ondersteunt organisaties bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in de woningbouw: met kennis, tools en strategisch advies en management. We bedden kennis en kunde over duurzaamheid zo veel mogelijk bij de organisatie in, fungeren als verbinder tussen verschillende partijen en bewaken de kwaliteit van het project. Alles erop gericht dat de organisatie door kan met verduurzamen, ook nadat wij uit het beeld verdwenen zijn. Onze voornaamste klanten zijn gemeenten, provincies, woningcorporaties, netwerkbedrijven en productleveranciers van warmte-installaties.