Strategie

Strategie

Met BDH schakelt u een onafhankelijke, betrouwbare en deskundige partij in, die meedenkt over de te voeren strategie. We begeleiden u van eerste brainstorm tot de oplevering van uw meerjarenplan of strategische visie. Zo maakt u onderbouwde keuzes voor de toekomst.

Dat doen wij onder andere door gevaren te onderkennen en kansen te zien, en deze om te zetten in actie en resultaat. We gebruiken scenario-analyses om inzicht te geven in de impact van andere mogelijkheden.

BDH heeft onder andere gemeenten, woningcorporaties, ngo’s en fabrikanten geholpen met strategische vraagstukken.