Business Development

Business Development


Een doelgerichte reis

Business development is niets meer dan klanten helpen gevaren te onderkennen en kansen te zien, en deze ook daadwerkelijk om te zetten in concrete actie en resultaat. Dat kan ook heel goed non-profit resultaat zijn, want veel resultaten in energie transitie en verduurzaming kennen niet direct een financiele opbrengst maar wel sterke maatschappelijke relevantie. We gebruiken scenario-analyses om inzicht te geven in de impact van andere mogelijkheden, maar het helpt ook om na te denken als de toekomst er toch anders uit komt te zien dan dat we nu voor ogen hebben.

We zijn dwarsdenkers, meekijken vanuit een onverwachte hoek en zo tot de conclusie komen dat we het toch net beter even iets anders moeten aanpakken. We zijn er niet om vrienden te maken, maar om onze klanten uit te laten komen op de beste uitkomst in hun situatie, voor onze klant maar ook voor zijn klanten. We zijn kritisch en niet bang om te zeggen dat we een andere mening hebben. We geloven in oplossingen die ook te begrijpen zijn voor een leek. Onze visie daarin is: houd de oplossing doodsimpel en eindig daarmee op met een risicoloos, betaalbaar en begrijpelijk project. Ofwel: Keep It Stupid Simple, End Smart (KISSES). Met BDH schakelt u een onafhankelijke, vertrouwelijke en deskundige externe partij in, die meedenkt over verbetering van processen, de te voeren marketingstrategie en andere strategische vraagstukken. Wij werken voor een breed scala aan bedrijven en organisaties. Partijen als GTS, GasTerra, Liander, MilieuCentraal, RVO en de Dutch Heat Pump Association gingen u voor.

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.