Oplossingen

Oplossingen aandragen

We denken graag mee over uw duurzame uitdaging. BDH beschikt over brede kennis van warmte in de gebouwde omgeving. We zijn op de hoogte van de laatste stand van duurzame technieken en denken graag na over de integratie van deze technieken in de huidige warmtevoorziening. We bekijken een vraagstuk vanuit verschillende oogpunten en komen zo vaak tot verrassende oplossingen. We zijn niet bang kritisch te zijn. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en ngo’s.