Kennissessies en cursussen

Kennissessies en cursussen

Wij dragen warmtepomp kennis aan u over. Vanuit ons specialisme in implementatie van warmtepompen vullen wij de kennisbehoefte in welke zich bijvoorbeeld voordoet bij overheden en netbeheerders, als het gaat om ‘gasloze nieuwbouw woningen’.

Hiervoor organiseert BDH kennissessies en cursussen die aansluiten bij uw wensen. Zo zijn er in 2016 en 2017 bij MilieuCentraal 3 kennissessies georganiseerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen. De sessie gingen in op techniek, toepasbaarheid, kosten en baten, verhouding tot andere duurzame opties en de toekomst van warmtepompen.

Lees hier meer over de kennissessies voor MilieuCentraal

BDH biedt ook de praktische cursus ‘Warmte in de gebouwde omgeving’ aan. BDH beschikt over brede kennis van warmte in de gebouwde omgeving. Tijdens deze cursus nemen wij u hierin mee! Wij bieden onze cursus opzet inzichten vanuit een integrale benadering, waarbij de praktijk van alledag van de opdrachtgever centraal staat. Zo hebben we in 2016 voor de ‘bevingsgemeenten’ in Groningen een cursus ontwikkeld. De inhoud van deze cursus is erop gericht om gemeenten voldoende basiskennis te bieden, zodat deze zo effectief mogelijk beleid kunnen voeren ten aanzien van energiebesparing en verduurzaming van de woningbouw.

Inspiratiesessie Hybride warmtepompen