Kennissessies en cursussen

Kennissessies en cursussen

Wij dragen warmtepomp kennis aan u over. Vanuit ons specialisme in implementatie van warmtepompen vullen wij de kennisbehoefte in welke zich bijvoorbeeld voordoet bij overheden en netbeheerders, als het gaat om ‘gasloze nieuwbouw woningen’.

Hiervoor organiseert BDH kennissessies en cursussen die aansluiten bij uw wensen. Zo organiseren wij kennissessies over de laatste ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen, waarbij we ingaan op techniek, toepasbaarheid, kosten en baten, verhouding tot andere duurzame opties en de toekomst van warmtepompen.

BDH biedt ook de praktische cursus ‘Warmte in de gebouwde omgeving’ aan. Wij bieden onze cursus opzet inzichten vanuit een integrale benadering, waarbij de praktijk van alledag van de opdrachtgever centraal staat. Zo organiseren we in maart voor de noordelijke provincies, gemeenten en woningcorporaties de cursus ‘Verduurzaming van bestaande woningbouw’. Deze cursus ondersteunt bij het opstellen en de concrete uitvoering van het transitieplan warmte en de invulling van de RES.