Mensen

Mensen


Verbinden

Het succes van verduurzamen van de woningbouw valt of staat met mensen. De plannen kunnen nog zo goed zijn, als mensen niet gemotiveerd zijn mee te doen, blijft het bij plannen.

Bij BDH hebben we oog voor de mensen. Voor de medewerkers van onze klanten, maar ook voor hun klanten. Zoals bewoners/huiseigenaren (gemeenten), huurders (woningcorporaties) en consumenten (bedrijven). Hoe neemt u hen mee in het proces van verduurzaming? Daar weten wij alles van. We staan we regelmatig op bewonersavonden, bijvoorbeeld om een presentatie te geven over de mogelijkheden van verduurzamen van een woning. Doordat we niet alleen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en netbeheerders, maar ook met bewoners aan tafel zitten, weten we heel goed wat er speelt. En zijn we in staat mensen en partijen met elkaar te verbinden.

Ondersteunen organisatie

Adviesbureau BDH ondersteunt organisaties bij verduurzamen van de woningbouw. Van meedenken op strategisch niveau tot en met de praktische uitvoering.

Bewonerscommunicatie

 Hoe overtuigt u bewoners/consumenten en neemt u ze mee in het proces van verduurzaming? Daar weten wij alles van.