Tooling

Mensen


 

Verbinden

Het succes van verduurzamen van de woningbouw valt of staat met mensen. De plannen kunnen nog zo goed zijn, als mensen niet gemotiveerd zijn mee te doen, blijft het bij plannen.

Bij BDH hebben we oog voor de mensen. Voor de medewerkers van onze klanten, maar ook voor hun klanten. Zoals bewoners/huiseigenaren (gemeenten), huurders (woningcorporaties) en consumenten (bedrijven). Hoe neemt u hen mee in het proces van verduurzaming? Daar weten wij alles van. We staan we regelmatig op bewonersavonden, bijvoorbeeld om een presentatie te geven over de mogelijkheden van verduurzamen van een woning. Doordat we niet alleen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en netbeheerders, maar ook met bewoners aan tafel zitten, weten we heel goed wat er speelt. En zijn we in staat mensen en partijen met elkaar te verbinden.

Ondersteunen organisatie

Adviesbureau BDH ondersteunt organisaties bij verduurzamen van de woningbouw. Van meedenken op strategisch niveau tot en met de praktische uitvoering. De focus ligt hierbij op duurzame warmte, slimme netten en energieopslag. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiecoöperaties en bedrijven. Ook verzorgen wij informatiebijeenkomsten voor bewoners. Een van onze onderscheidende competenties is dat wij mensen en organisaties met elkaar verbinden. Doordat BDH onafhankelijk is én een uitgebreid netwerk heeft – onder andere leveranciers van duurzame warmte en gemeenten en woningcorporaties -, zijn we in staat deze samen te brengen.

Bewonerscommunicatie

Communicatie naar bewoners en consumenten speelt een essentiële rol in de energietransitie. Hoe overtuigt u hen en neemt u ze mee in het proces van verduurzaming? Daar weten wij alles van. Doordat we niet alleen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en netbeheerders, maar ook met bewoners aan tafel zitten, weten we heel goed wat er speelt. We geven bijvoorbeeld regelmatig op bewonersavonden voor gemeenten een presentatie en advies over de mogelijkheden van verduurzamen van een woning. Bovendien heeft BDH naast strategie- en procesconsultants een communicatiemedewerker in dienst.