Presentaties inspiratiessessies hybride warmtepompen

Hoe kan de hybride warmtepomp bijdragen aan de verduurzaming van uw woningvoorraad? Deze vraag stond centraal tijdens de regionale inspiratiedagen voor woningcorporaties, georganiseerd door BDH. Op deze pagina kunt u de presentaties terugvinden en is ook de handreiking te downloaden.

Presentaties

Handreiking hybride warmtepompen

BDH heeft voor corporaties een handreiking hybride warmtepompen opgesteld die uitlegt wat een hybride warmtepomp is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het installatietraject kan worden vormgegeven in de sociale huursector.