Programma BDH Kennisdag

8.30Ontvangst
9.00Welkom & opening – Peter Wagener (BDH)
9.05Opening dagvoorzitter – Daan Quakernaat
9.30Keynote: Economische en juridische randvoorwaarden voor verduurzaming – Thomas Nowak (European Heat Pump Association)
Europa staat voor een uitdaging: halverwege deze eeuw moet de samenleving CO₂-neutraal zijn. Is het wettelijk kader voldoende ambitieus om dit mogelijk te maken? Kunnen we met de huidige juridische en economische uitgangspunten deze verduurzaming voor elkaar krijgen? Thomas gaat in op de huidige stand van zaken én geeft een vooruitblik op de impact van het huidige en het verwachte kader op de ontwikkeling van de Europese warmtepompmarkt.
10.10Keynote: Klimaataanpakkers zijn aan zet – Doekle Terpstra (Techniek Nederland)
Nu het Klimaatakkoord er is, komen we in de fase van uitvoering. Installateurs spelen hierin een onmisbare rol als Klimaataanpakkers. Wat is er nodig om onze ambities voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving waar te maken?
10.50Pauze
11.10Keynote: Het Klimaatakkoord & betaalbaarheid energietransitie – Olof van der Gaag (NVDE)
Wat betekent het Klimaatakkoord voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van de energietransitie? En wat betekenen de gemaakte afspraken voor de bedrijven die de duurzame oplossingen moeten uitvoeren? 
11.50Keynote: Perspectieven en bestedingsruimte – Peter Wagener (BDH)
Hoe betaalbaar is de verduurzaming voor de verschillende soorten woningen? Van vrijstaand huis tot flatwoning, voor huur- en koopwoningen, van hoog tot laag inkomen. Daarbij wordt tevens ingegaan op individuele en collectieve systemen.
12.30 Lunchpauze
13.30 Parallelsessie 1, keuze uit:  
Woonlastenbenadering – Bob Witjes (Aedes)
Wat is een redelijke financiële bijdrage om aan een huurder te vragen als een woning wordt verduurzaamd? Hierbij is het noodzakelijk te sturen op totale woonlasten, en niet meer alleen op de kale huur. Hoe kan de Vergoedingentabel van Aedes en Woonbond hierbij helpen?
Collectieve verduurzaming met hoogtemperatuur warmtepompen – Gijs Linthorst (Linthorst Techniek)
Hoe krijg je bestaande woningen snel van het gas af, zonder te isoleren? Met een collectieve hoogtemperatuur warmtepomp kun je eenvoudig en zonder al te hoge kosten over op all-electric.
Ambitieus en eerlijk klimaatbeleid – Jorien de Lege (Milieudefensie)
Onze toekomst als een vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door één ding: het creëren en zichtbaar maken van draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid. Dit begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben om de uitdaging van klimaatverandering het hoofd te bieden. Pas als we mensen niet zien als potentiële weerstand, maar als partners, is er draagvlak voor een ambitieus én eerlijk klimaatbeleid.
14.10 Parallelsessie 2, keuze uit:  
Verduurzamen moeilijk? Ja! Maar dat is juist de lol… – Paul Friedel (BDH)
Verduurzamen is lastig. Door de technische en economische kwesties en de nodige organisatorische rompslomp. Als woningcorporatie of gemeente kunnen ook de juridische aspecten lastig zijn. Kortom, genoeg redenen om huiverig te zijn. In deze sessie laat Paul Friedel zien hoe leuk het kan zijn aan de slag te gaan met verduurzaming. Juist het ontwikkelen van nieuwe opties is uitdagender en leerzamer dan herhalen wat we gisteren al deden.
Verbinding tussen elektronen, moleculen en warmte – Bert den Ouden (Berenschot)
Vanuit zijn brede energiekennis belicht Bert den Ouden de verbinding tussen elektronen, moleculen en warmte in verschillende scenario’s voor verduurzaming van de vraag naar warmte. Hoe kunnen warmtepompen als instrument voor stabilisatie van het elektriciteitsnet en de stroommarkt dienen? Ook geeft hij zijn visie op verduurzaming van de gebouwde omgeving en de rol van warmtepompen daarin.
Inkomensopbouw & koopkracht – Arjan Vliegenthart (Nibud)
Voor huiseigenaren betekent verduurzaming een lagere energierekening en lagere vaste maandlasten. Toch zijn er redenen waarom ze besluiten niet te verduurzamen. Hoe stemt u de voorlichting en het advies hierop af, zodat het aansluit bij de wensen en financiële positie van eigenaren? En: hoe om te gaan met eigenaren die geen mogelijkheid hebben kostenbesparende maatregelen te nemen?
14.45 Pauze
15.05 Parallelsessie 3, keuze uit:
Als bewoner zelf aan de slag met je woning – Roy Roessink (Enpuls)
Wat de verduurzaming van de gebouwde omgeving betekent voor de particuliere woningeigenaar is voor veel mensen nog onduidelijk. Aardgasvrij en CO2-neutraal in 2050, maar waar begin je en wanneer? Dit gaat stap voor stap. Belangrijk daarbij is dat het aansluit bij de behoeften van woningeigenaren. Alleen dan komen ze in beweging. Wat betekent dit en hoe leidt dit – ook op korte termijn – tot actie?
Slimme batterijen & balans in energienet – Vincent Ruijter (iwell)
De balans is het elektriciteitsnetwerk is lastig te handhaven, doordat de productie van wind- en zonne-energie niet constant is. Welke rol kan batterijopslag rol spelen bij het zorgen voor balans? En voor welke toepassingen zijn batterijen nog meer in te zetten?  
Betaalbaarheid energietransitie – Sandra Phlippen (ABN Amro)
Een groot deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord slaat neer bij de Nederlandse huishoudens. De mogelijkheden om met deze kostenverhogingen om te gaan, leiden tot perverse herverdeling. Lagere inkomens zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan fossiele producten en hebben minder mogelijkheden via verduurzaming de belastingen te ontwijken. Zonder extra ingrijpen van de overheid leidt dit tot meer ongelijkheid.
15.45 Keynote: Psychologie van verduurzaming – Ellen van der Werff (Rijksuniversiteit Groningen)
Verschillende factoren zijn van invloed zijn voor huiseigenaren op het verduurzamen van een woning. Wat zijn barrières om duurzaam te renoveren en wat motiveert? Hoe kun je daar vervolgens op inspringen?  
16.25 Samenvatting – Daan Quakernaat
16.30Afsluiting – Peter Wagener (BDH)