Scenariotool

Inzicht in energiegebruik met de ScenarioTool.

BDH is de ontwikkelaar van de ScenarioTool voor energiegebruik in de woningbouw.
 De ScenarioTool kan gebruikt worden om snel, eenvoudig en objectief inzicht te krijgen in de energievraag van groepen woningen.
Een buurt, wijk, gemeente, provincie maar ook een woningcorporatie of een deel daarvan.

In een handomdraai bouwt u een energie-scenario voor de komende 15 jaar, want het meeste invulwerk is al voor u gedaan. Een greep uit de vragen die met de ScenarioTool beantwoord kunnen worden:

 • Hoe is de energievraag opgebouwd?
 • Welke veranderingen mogen we verwachten?
 • Wat is de invloed van nieuwe technieken, zoals elektrische auto’s en LED-verlichting?
 • Hoeveel PV-panelen passen er binnen de huidige energie-infrastructuur?
 • Zorgen warmtepompen voor minder CO2-uitstoot in de wijk?
 • Hoe groot is de duurzame energieproductie in onze stad?

In 2017 gaat BDH de ScenarioTool uitbreiden met verschillende functionaliteiten, en daarnaast een aantal aanpassingen waardoor de tool sneller en eenvoudiger gebruikt kan worden om nog betere scenario’s te genereren.

 • Toevoegen van flexibele inzet van energiedragers en apparatuur: elektrische auto’s als buffer (Vehicle2grid en grid2vehicle), dynamisch gebruik van warmtepompen, opslag van elektriciteit en warmte.
  Hierdoor wordt het mogelijk om de toepassing van slimme netten en flexibele omgang met energievraag en -aanbod te simuleren op basis van gemeten gegevens in Nederlandse netten.
 • Toevoegen van automatisch inlezen van woninggegevens op basis van beschikbare databases (o.a. CBS, kadaster, Energie in beeld etc.).
  Hierdoor wordt het veel eenvoudiger om een basisscenario te maken voor bestaande locaties, waarna effecten van maatregelen snel in beeld gebracht kunnen worden.