Versnellingsprogramma warmtepompen - GTS

Versnellingsprogramma warmtepompen - GTS

Versnellingsprogramma Warmtepompen – GTS

Voor Gasunie Transport Services voert BDH het versnellingsprogramma warmtepompen uit. Dit meerjarige programma is erop gericht om de toepassing van (hybride) warmtepompen in de woningbouw te versnellen. Hiertoe zijn een aantal programmalijnen opgesteld, te weten.

  • Best practices in kaart te brengen van reeds gerealiseerde warmtepomp projecten.
  • Concrete projecten bij woningcorporaties te initiëren en te realiseren. BDH kan hierbij ondersteuning bieden in de vorm van begeleiding proces, monitoren, uitdragen successen.
  • Concepten ontwikkelen ter verduurzaming en hybridiseren van bestaande collectieve verwarmingsinstallaties.
  • Kennis over warmtepompen verspreiden, zoals het beschikbaar stellen van kennis over warmtepompen voor consumenten op Warmtepompplein.nl en op Warmtepompstrategie voor professionals.
  • Ondersteunende webmodules en applicaties ontwikkelen, zoals een warmtepompverkenner voor consumenten, warmtepompverkenner ketelhuizen en een App voor installateurs: “Welke warmtepomp past er het best in een woning?”.

Wilt u meer informatie over een de mogelijke versnellingsprogramma’s? Neem contact met ons op.

Terug naar alle projecten