Warmte Transitie Versneller

Warmte Transitie Versneller

Iedere Nederlandse gemeente heeft als taak voor eind 2021 een transitievisie warmte, inclusief uitvoeringsplan, op te stellen. Met de BDH Warmte Transitie Versneller heeft u binnen een paar weken een eerste aanzet tot de transitievisie warmte in handen. In één document vindt u informatie over de wijken en heeft u meteen inzicht in de verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden van duurzame warmte en specifieke oplossingen per wijk/buurt. Heeft u al data verzameld en wilt u alleen de mogelijkheden van verduurzaming van wijken/buurten in kaart brengen? Dan slaat u de eerste stap(pen) over. De Warmte Transitie Versneller biedt zowel een interpretatie van de Startanalyse als een verrijking hiervan met lokale data en komt in aanmerking voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW).  

Zo werkt de Warmte Transitie Versneller

Stap 1: BDH maakt een compilatie van de beschikbare openbare data, onder andere op CBS-buurtniveau. Denk aan energielabels, bouwjaren en  energiegebruik. Ook energiebronnen, zoals de mogelijkheden voor aquathermie, rest- en bodemwarmte, nemen we mee. In overleg kunnen voor de gewenste output van de analyse socio-demografische factoren, zoals WOZ waarde of inkomen, toegevoegd worden. Tot slot vullen we de data aan met praktische informatie: hoe is de verhouding koop-/huurwoningen en hoe homogeen is de opbouw van de buurt?

Stap 2: Per buurt voegen we informatie toe over specifieke situaties. Bijvoorbeeld plannen voor nieuwbouw, renovatie, wijzigingen aan de infrastructuur of de aanwezigheid van pro-actieve en enthousiaste bewoners.

Stap 3: Alle data wordt gevisualiseerd met Microsoft Power BI. U kunt zelf met de data aan de slag en deze eventueel aanvullen. Een export naar Excel, zodat u zelf met de data kunt werken is standaard inbegrepen.

Stap 4: De data voor iedere buurt wordt vertaald naar de mogelijkheden voor energiemaatregelen/duurzame warmteopties.

Stap 5: U ontvangt aanbevelingen voor de vervolgstappen: welke buurten zijn geschikt voor pilotprojecten en waar is nadere uitwerking noodzakelijk?

Heeft u als gemeente zelf al data verzameld, dan kunt u er uiteraard voor kiezen te starten met stap 2, 3 of 4.

Dit krijgt u

• Een digitale verzameling van alle data die beschikbaar/nodig is voor de transitievisie warmte voor uw gemeente.
• Een overzicht van de data per buurt, aangevuld met een overzicht van de concrete uitvoeringsmogelijkheden, met aandacht voor de specifieke situatie in die buurt.
• Een overzicht van alle isolatie- en verwarmingsopties, met toepassingsgebieden en kostenindicatie.
• Een techno-economische analyse die u ondersteunt in het maken en gebruiken van de transitievisie warmte en het bijbehorende uitvoeringsplan.
• Een instrument dat in combinatie met het Vesta MAIS model (Startanalyse Leidraad) is te gebruiken.

Doorlooptijd en kosten

Binnen 25 werkdagen (buiten vakantieperiodes en feestdagen) kan BDH de analyse afronden. Hierbij zijn we soms wel afhankelijk van de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn om bijvoorbeeld aanvullende informatie te leveren. De prijs wordt bepaald op basis van alle vijf de stappen en inwoneraantal. Heeft u zelf al stappen uitgevoerd? Neem contact met ons op over het gereduceerde tarief.De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners, zie tabel hieronder. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Aantal inwoners

tot 25.000

25.000-50.000

50.000-75.000

75.000-100.000

> 100.000

Prijs per inwoner

€ 0,661

€ 0,543

€ 0,515

€ 0,506

Op aanvraag

Prijswijzigingen voorbehouden. 

Meer weten of de Warmte Transitie Versneller aanvragen?

Kijk hier voor meer informatie over de Warmte Transitie Versneller of neem direct contact met ons op. Bel 0341 707 462 of stuur een e-mail naar info@bdho.nl